За нас

За нас

"БРОД И КОМПАНИЯ" ООД е фамилна фирма, основана далечната 1990г. В началото дейността й е основно търговска, но три години по-късно реализира една от първите приватизационни сделки в България и закупува стaра текстилна фабрика. След основна реконструкция, фирмата започва да развива и производствена дейност в три направления - трикотажни прежди, горен трикотаж и конфекция. С постоянните инвестиции в нови машини и оборудване и с изпълняването на поръчките с високо качество и в срокове  фирмата се е утвърдила като сериозен доставчик на редица големи европейки фирми. Освен производството към Европа към продуктите се появява интерес  и от вътрешния пазар и така през 1997 се създава дъщерна търговска фирма "БРОД ТРЕЙД" ООД   която има за цел да обслужва клиенти в България.  Марката в която вече 20 години фирмата инвестира и развива е BROD&Cо.Високото качествотона продуктите с марка BROD&CO  се дължи както на хората уастващи в производството също така и от материалите с които се работи .Нашите доставчици са големи европейски фирми с традиции  в производството за трикотажната промишленост.
 Основната фирмена политика на цялата структура през всичките години е да произвежда и предлага качествени продукти на конкурентни цени.