Придобиване на фирмата GOLLEHAUG GMBH.

 Придобиване  на фирмата GOLLEHAUG GMBH.
В началото на годината Брод и Ко придоби германската  фирма Gollehaug GMBH. С покупката си фирмата разширява значително възможностите си да предлага собствени продукти  под марките Gollehaug и Your Concept на европейските пазари.
01.01.2015 - 31.12.2015
нагоре »« назад